آرایشی بهداشتی گیاهی

در گذشته انسان ها تمام نیازهای خود را فراهم می آوردند و متکی به هیچ کارخانه و شرکتی نبودند. زنان در گذشته وظیفه تهیه و آماده سازی محصولات بهداشتی را برای خانواده خود داشته اند. استفاده از صابون ارگانیک از زمان های دور محبوبیت داشته است.

افسانه ای وجود دارد که در گذشته زمانی که حیوانات را قربانی می کردند چربی حیوانات را به رودخانه می ریختند و زنان کم کم متوجه شدند که آن آب لباس ها را تمیز تر می کند و این خود مقدمه ای برای ساخت صابون های دست ساز شد.

یکی از مهم ترین مزیت صابون ارگانیک نسبت به صابون های شیمیایی، روغن گیاهی پایه  و رایحه طبیعی می باشد در صورتی که صابون های شیمیایی از اسانس های شیمیایی و غیر طبیعی استفاده می شود که برای بسیاری از پوست ها حساسیت به وجود می آورد.